İş Dünyası

Üretim Faktörleri

Bugün genel müdürlüğünü yürütmekte olduğum şirket bünyesinde bir dijital anket düzenledim. Standart uygulama altyapısı sunarak, soru hazırlama özgürlüğünü size bırakan uygulamalar, gerçekten çok hızlı ve kararlı sonuçlar edinmenizi sağlıyorlar. Anket sonuçlarını incelerken fark ettim ki; iktisadi konulardan bahsetmek faydalı olacak. Üretim faktörleri iktisat biliminin temeli sayılabilir. Bu konuya değinerek iktisadi ve idari bilimler alanında ki yazı dizimi başlatayım.

Arkadaşlar kişisel gelişim yada aydın bir kişilik kazanmak, bizi insan yapan ihtiyaçlarımızın başında gelir. Ve bunun sihirli formülleri yoktur. Yani kişisel gelişim için, kişiliğinizi geliştirip, donatmaktan başka çare yoktur. Bunun için okumak, konuşmak, gezmek, düşünmek, paylaşmak ve bunları her daim yapmak gerekir.

Günümüz kişisel gelişim mecraları her anlamda, insanları yanlış yönlendiriyor. Bu konuda geniş içerikli bir yazı yayınlayacağım. Burada söylemek istediğim şu: Tabii ki her konuda uzman olamaz bir insan. Fakat yaşam yoluyla ilgili her konuda fikir yürütüp, diğer insanları anlayacak kadar bir alt yapıya sahip olmak gerekir. İnsanlarla temas halinde olmak, istişare etmek, paylaşımda bulunmak gereklidir.

Ekonomi, ne iş yaparsanız yapın, inançlarınız yada hayat biçiminiz ne olursa olsun, vazgeçilmez ve gözardı edilemez bir bilim dalıdır. Herkes kendi işi ve ilgi alanlarına göre belli seviyede bilgiye sahip olmalıdır.

Bu sizi popüler kültürün savurmalarından, komplo teorilerinden ve yalancı kişisel gelişimcilerin, yanlış yönlendirmelerinden koruyacaktır.

İktisat bilimi kıt kaynaklar ile, sınırsız ihtiyaçları karşılamaya çalışırken, bir çok varsayım üzerine matematik modeller oluşturup, konuyu anlaşılır ve yönetilebilir hale getirir.

Diğer yandan mikro iktisat bağlamında hane halkı ve şirketleri sosyal anlamda da irdelemek zorunda kalır. Ayrıca makro iktisat konuları da büyük ve etkili güçler ile devletler sosyolojisini dikkate alıp incelemeyi gerektirir.

Demek istediğim şu: İktisadi ve İdari Bilimler disiplini, matematik modelleme ve sosyal incelemeler ile bir bileşen kurup, üzerinde çalışır. Haliyle Üretim Faktörleri konusuna da bu minvalden bakılmalıdır.

Üretim Faktörlerinin (  Factors of Production ) genel kabul görmüş sıralaması aşağıdaki gibidir:

  • Emek
  • Sermaye
  • Toprak
  • Girişimci

Üretim insan ihtiyaçlarını karşılamak için doğurulan her türlü faydanın adıdır. Malda, hizmette üretime konu olabilir. Üretim faktörü ise, üretim faaliyetinde bulunmak için gereken temel ihtiyaçları temsil eder.

Kısa Kısa Açıklayalım

  1. Emek: İş gücü demektir ve bir fiyatı vardır. Emeğin fiyatı ücrettir. Emek sadece fiziksel gücü temsil etmez. Fizik, zeka ve hatta sanatçılar eliyle gönül dahi emektir. Velev ki üretim için harcansın. Bir ülkenin emek hesapları nüfusa göre değil, çalışabilir insan sayısına göre hesap edilir. Emeğin miktarından ziyade, kalite ve nitelikleri toplam verimliliği etkiler.
  2. Sermaye: Kavram günlük hayatımıza direk para olarak girmiştir. Aslında bir bakıma doğrudur fakat bazı eklemeler yapmalıyız. Mesela bir üretim tesisinin makina parkı sermayedir. Bir inşaat firmasının kamyonu sermayedir yada bir çitçinin traktörü… Demek ki, sermayeyi nakdi sermaye ve fiziki sermaye gibi sınıflandıra biliriz. Bu sınıflandırmaya know how dediğimiz iş gücünün bilbi birikimi ve tecrübelerini de ekleye biliriz değil mi? Evet buna da insani veya beşeri sermaye diyebiliriz. Sermayenin fiyatına da faiz denir.
  3. Toprak: Bildiğiniz doğal kaynakların tamamı demektir. Su, demir madeni veya tarım arazisi gibi. Bu kaynakları yenilenebilir olup olmayışına göre ikiye ayıra biliriz. Doğal kaynakların fiyatına da rant denir.
  4. Girişimci: Müteşebbis demektir. Eski sınıflandırmalarda emek faktörü içerisinde yer alırdı ama böylesi daha doğru. Çünkü girişimci bütün üretim faktörlerini bir araya getirerek, üretimi gerçekleştiren ana faktördür bence. Fiyatı da kardır. Girişimci derken gerçek tekil insanları da, tüzel yapılanmaları da kastederiz. Şirketler de üretim amacıyla faktörleri bir araya getirip faaliyette bulunduğu için girişimcidir.

Bu alandaki yazılarımı “iş dünyası” kategorisi içinde bulabilirsiniz….

Sizinde fikrinizi almak isterim