Farkındalık

Bizi İnsan Yapan İhtiyaçlarımız:

Maslow un ihtiyaçlar hiyerarşisinden yola çıkıp yüksek insani değerleri inceliyorduk aslında. Hayvan Dostlarımız ile Ortak Yönlerimiz ve Bizi İnsan Yapan Ayrımlar. Başlığı ile ele aldığımız konular, beş basamaklı hiyerarşinin alttan iki başlığı idi. Bunlar en altta temel fizyolojik ihtiyaçlar ve onun üstündeki güvenlik ihtiyaçlarıydı. O yazıda gördük ki, bu iki ihtiyaç biçimi hayvanlarla ortak yönlerimizi temsil ediyor. Bizi insan yapan ihtiyaçlarımız ise Bunlardan daha üstte ve daralarak yükseliyor. Lütfen yazılarımda Maslow’ u yazıyorum sanmayın ve tamamlayın sonuna kadar. Tamamen okuduğunuzda gayemi anlayacaksınız.

Ait Olma ve Sevgi İhtiyacı

Esasen bu noktada sosyal ihtiyaçlar devreye giriyor. Hayvan dostlarımızın kimisi yalnız, kimisi aile olarak ve bazıları da sürüler halinde yaşarlar ama bu onlar için içgüdüsel bir yaradılış özelliğidir.

Biz insanlar ise sosyal varlıklarız ve kesinlikle toplumlar ve düzenler oluşturarak, birlikte yaşarız. Aksi durum münferiden gözükebilir ve bu bir anomalidir.

Birlikte yaşarken ait olma duygularımız gelişir, kabul görme, desteklenme gibi birbirimize duyduğumuz ihtiyaçlar öne çıkar. Sevmek de bir ihtiyaçtır mesela sevilmekte.

Fizyolojik ihtiyaçlarımız, güvenlik ihtiyaçlarımız karşılandıkça sosyal ihtiyaçlarımız kendini hissettirmeye başlar ve diğer daha üst ihtiyaçlarımız için zemin hazırlanmaya başlar.

Bizi insan yapan ihtiyaçlarımız hayvanlarla ortak ihtiyaçlarımızdan farklı olarak insana yaraşır şekilde tatmin edilmelidir. İşte bu konu beraberinde ahlak, gelenek, görenek ve hukuk gibi olguların varlıklarını gerektirir.

İşte bu şekilde hayvan dostlarımızdan ayrılırız. Kişisel gelişim ve beraberinde Toplumsal gelişim zuhur eder. Fakat şu var ki; konunun üçüncü yazısında üzerinde duracağımız gibi; bizler çoğunlukla fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçlarını aşamıyoruz.

İnsan kavramını da ne yazık ki, o ilk iki sırada yer alan, hayvan dostlarımızla ortak ihtiyaçlarımıza hapsediyoruz. Kişisel Gelişim, Kendini Gerçekleştirmek, Motivasyon gibi konuları ise bu ihtiyaçlarımıza çare olacak tiyolar silsilesi gibi algılıyoruz.

İşte bu blogda ki amacım kardeşim, yaşanmışlıklarımı, bilim ile harmanlayarak, gerçek Kişisel Gelişimin emrine sunmaktır. Geçelim bir üst ihtiyaç grubuna.

Statü ve Saygınlık Kazanma İhtiyacı

Geldik zirveden bir önceki seviyeye. Bu ihtiyaçlar bireyin kendisini sevmesi, beğenmesi ve kendisini takdir edip güvenmeyi istemesi ile başlar. Aynı birey bu kendisine karşı hissetmek istediklerini, başka bireylerden ve toplumdan da bekler. Bu beklentinin realize olması ise başarıya bağlıdır. Okulda başarı, işte başarı, ailede başarı gibi gibi uzayıp giden listeler için çabalar durur.

Esas beklenti statü ve saygınlık; bunun yolu ise başarı! Ne yazık ki etik sapmaların yaşandığı en zorlu sınavını verir insanlar bu ihtiyacı tatmin etmeye çalışırken.

Acaba bu mücadeleyi verirken ne kadar “insanca” davranmaktayız. Hak-Hukuk gözetmekte miyiz. İnsaniyetimizi muhafaza etmek için ne kadar dikkatliyiz. Evet konu dağılmadan serinin üçüncü yazısına havale edip son ve en üst seviyedeki ihtiyaçlarımıza değinelim.

Kendini Gerçekleştirme İhtiyacı

İşte geldik blogumun ana konusuna. Bütün blogda yazdığım ve yazacağım her yazıda demeye çalışacağım ki; kişisel gelişim, Maslow’un son üç seviyesindeki ihtiyaçları tatmin etmek için aranan tiyolar veya sihirli yöntemler yada suni beceriler değildir.

Kişisel gelişim kelimenin tam karşılığıyla hakkıyla insan olmayı becere bilmektir. Kendini gerçekleştirme ihtiyacının temelinde ise, diğer alt sıralardaki ihtiyaçların büyük ölçüde tatmin edilmiş olması yatmaktadır.

Bu son basamak aslında Bilişsel İhtiyaçlar ve Estetik İhtiyaçları da kapsar halde literatürde yer bulmuştur. Maslow bunlarıda ayırmıştı zira.

Arkadaşlar Kendini Gerçekleştirmek konusu başlı başına bir yazı gerektiriyor. Daha geniş incelememizi Kendini Gerçekleştirmek Başlığı altındaki başka bir yazıma havale edip, bu kadarıyla yetinelim.

Bence ihtiyaçlarımızı insani ihtiyaçlar ve hayvani ihtiyaçlar ana başlıklarıyla yeniden çalışmalıyız. İnsan olarak bizler, hayvanlarla ortak olan, beslenme, cinsellik veya barınma gibi ihtiyaçlarımızı da insanca tatmin etmeli ve bu yazıda bahsettiğimiz ihtiyaçları tatmin ederken de dikkat edip hayvandan daha aşağılarda mertebelere düşmemeliyiz, vesselam…

Bir Cevap

  1. admin

Sizinde fikrinizi almak isterim